15 Febrer 2002

At. Institut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de Vida.

Programa "Barcelona, posa't guapa"

Cc: Il. Sr. Jordi Portabella, President

Benvolguts,

voldria comunicar-vos l'incompliment de la "Llei 6/2001 d'ordenacio d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn" en alguns dels anuncis de les bastides de la campanya "Barcelona, posa't guapa".

L'article 6, apartat 6 punts "a" i "b" prohibeix:

a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’aquest, llevat que enllumenin elements d’un especial interès històric o artístic, d’acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.

b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.

El cas de la fotografia adjunta presa el passat mes de gener al voltant de les 8 del vespre (Arago - Psg. Gracia) vulnera els dos apartats.

L'us publicitari, encara que ajudi a finançar el programa d'embelliment de la ciutat, de no pot justificar la vulneracio de la Llei.

Us demano doncs la retirada de l'enllumenat que vulnera la llei 6/2001 i que considereu deixar enllumenar les bastides publicitaries del programa "Barcelona, posa't guapa". L'objectiu, subvencionar l'embelliment de la ciutat, per bo que sigui, no pot justificar uns metodes poc sostenibles.

D'altra banda, llegint la web http://www.bcn.es/paisatgeurba/C_catala.htm de la campanya Barcelona, posa't guapa diu que el Programa de millora ciutadana inclou la il.luminacio artistica de les façanes. Us pregaria tinguesiu en compte la Llei 6/2001 i els efectes col.laterals de l'enllumenat, sobretot "l'artistic" (sobreconsum energetic, enlluernament, intrusio luminica, etc.) i avalueu el fet d'apagar aquest tipus d'enllumenat quan ja ningu no en gaudeix (p.ex: a mitjanit).

Tots hi guanyarem si respectem el Medi i evitem contradiccions entre les accions per a embellir la ciutat i els propis esforços del programa per a assolir una ciutat mes sostenible i menys contaminant (programa d'estalvi energetic i energies renovables).

Gracies,

jordi