Cel Fosc - Evita la contaminació lumínica

- Llistat d'alguns èxits del Col.lectiu Cel Fosc


Parlament de Catalunya
1998: Obtenir el compromís de tots els grups del Parlament de Catalunya per a redactar una llei contra la CL.

1999: El Parlament de Catalunya vota per unanimitat demanar al Govern que prepari una llei per a evitar la contaminació lumínica.

1998-1999: Participació en la Comissió que en el si del Departament de Medi Ambeint ha redactat l'avantprojecte de llei. (acabat final primavera 1999)

Nov-2000: L'Executiu envia al Parlament de Catalunya la normativa.

16-maig-2001: el Parlament de Catalunya aprova la Llei per unanimitat.

Ajuntaments i territori
II/95 - VI/98 - El Parlament de Catalunya ja ha aprovat dues proposicions no de llei instant al Govern de la Generalitat a evitar i reduir la contaminació lumínica a Catalunya.

Des de 1995 Figueres compta amb un pla d'adequació de l'enllumenat públic per a reduir la CL. L'estalvi mig rau al voltant del 25% (aproximadament uns 15.000.000 PTA/any).

1997. Col.laboració amb l'ajuntament de Figueres per a portar a terme canvis en l'enllumenat públic per a reduir la CL. Després de la primera fase, s'estan assolint estalvis mitjos del 30%, les obres ja han estat pagades amb l'estal aconseguit i s'han millorat els nivells d'il.lumiació.

X/98 - El Departament de Medi Ambient de la Generalitat, en cumpliment de la resolució del Parlament, ha creat una comissió integrada per enginyers en il.luminació, fabricants de lluminaries, biòlegs, astrònoms i representants dels ajuntaments, que ha de presentar un llibre blanc descrivint la situació i recomenant solucions abans del mes de maig de 1999.

Juny 1998. Tàrrega, és la primera ciutat de l'estat amb una normativa per a un enllumenat racional que disminueix la CL.

El ple municipal de Sort (VIII/98) aprova per unanimitat una resolució per a la reducció de la contaminació lumínica.

XI/98 - El ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat aprova per unanimitat una resolució per a evitar la contaminació lumínica.

XI/98 - Els ajuntaments de Castelldefels, Seva, Canyelles, St. Pere de Ribes, Piera, Viladecans, Sabadell, Agramunt, Verdú, Bigues, l'Ametlla, Mollet del Vallès, Granollers estan actualment estudiant el tema o preparant una resolució.

VI/98 - L'Ajuntament de Guadalajara aprova una resolució per a evitar la CL.

XI/98 - L'Assamblea de Madrid aprova una resolució que insta a lgovern de la C.A. a adoptar un pla contra la CL en el plaç d'un any.

XII/98 - L'ajuntament de Córdoba té acabat un esborrany de proposta que hauria de ser aproivat en un propoer Plenari.

1999. Varies poblacions de Catalunya redacten normatives per a reduir la CL.

1999. Desmantellament dels llums de la base militar del Montseny, paratge protegit.

1999. Els Consells Comarcals del Pallars Sobirà, Pla de l'Estany i Osona han rebut informació i ho estan estudiant.

1999. Suport de Greenpeace

2000. El Departament de Medi Ambient envia fulls informatius a tots els Ajuntaments de Catalunya.

2000. Suport del GOB - Grup d'Ornitologia Balear

2000. Participació en el consell de l'agenda 21 de l'Hospitalet de Llobregat.

XI/2000. El Govern d ela Generalitat aprova l'avantprojecte i el passa al Partlament de Catalunya.

16-maig-2001: el Parlament de Catalunya aprova la Llei per unanimitat.


Enviahttp://www.celfosc.org/