Contaminació Lumínica a Manlleu

    La millora del campanar de la vila, -subvencionada per la Diputació de Barcelona-, han substitit l'antic rellotge que hi havia situat a la part de dalt -i que dit sigui de pas a la gent ja li estava bé i no calia pas treure'l- per un cub d'un material blanc que deixa passar la claror a través (semblant als dels rètols publicitaris), amb il.luminació interior blanca dirigida cap enfora, amb una esfera de rellotge a cadascuna dels quatre costats laterals. Si tenim en compte que aquesta lluminària està situada a uns 50 metres d'alçada i que la claror és considerable, és fàcil d'imaginar els efectes derivats de la contaminació lumínica. Per acabar-ho d'adobar, hi han uns focus dirigits enlaire que des del terra il.luminen tot el campanar.

Actualitzacio - gener 2003: Devant les protestes dels veïns ja no s'il.lumina el cub.

Totes les fotografies: ©Eudald Donada, 9 gener 2001


www.celfosc.org