ENTREVISTA: Pere Horts
Professor de l'IES Ramon Muntaner de Figueres

"El cel fosc té efectes ecològics i culturals"

Escolars de tot Catalunya estan participant en l'elaboració d'un mapa de contaminació lumínica d'interès astronòmic. El professor de secundària Pere Horts, president de la Societat Astronòmica de Figueres i un dels coordinadors del col·lectiu Cel Fosc / ASTER, és un dels impulsors d'aquesta interessant iniciativa, que compta amb el suport
del departament
d'Ensenyament i
el Grup d'Estudis Astronòmics.

Marc Andreu

M.A. ¿En què consisteix fer un mapa de la contaminació lumínica a Catalunya?
P.H. Volem projectar sobre un mapa de Catalunya els diferents nivells de degradació del cel nocturn ocasionats per la brillantor que produeix la dispersió de la llum artificial en l'atmosfera.
M.A. ¿I com es pot fer això a partir de les escoles?
P.H. Amb simples observacions del cel nocturn a ull nu en una àrea determinada i observant les estrelles més febles. En fer extensiva la iniciativa a les escoles vam haver de ser pràctics: vam escollir la constel·lació de l'Óssa Menor, on hi ha l'estel Polar, que marca el nord i és fàcil de localitzar a partir del popular Carro. Els escolars, amb l'ajut dels professors, dues cartes i un qüestionari, han de sortir a fer una observació, adaptant la seva visió a la foscor. Un cop en situació, amb l'ajut de la primera carta, miren cap al nord i cerquen la constel·lació. Després, amb l'ajut de la segona carta, han d'identificar quins dels estels de la carta de l'Óssa Menor poden veure a ull nu, que pot arribar a percebre estrelles de sisena magnitud. Els resultats de l'observació s'anoten en una fitxa que també inclou un qüestionari sobre l'estat atmosfèric. Totes aquestes dades, que es poden recollir fins al 31 de maig, s'integraran en una base de dades a partir de la qual obtindrem l'estimació de la contaminació lumínica. En l'anàlisi de les observacions rebudes hi ajudaran les imatges del satèl·lit NOAA.
M.A. ¿Quantes escoles hi participen?
P.H. Encara no ho sabem del cert. Però gràcies a l'ajut de l'àrea de programes del departament d'Ensenyament hem pogut fer arribar la informació del projecte a 4.000 escoles de tot Catalunya. A tots els centres de Girona, directament; i a la resta d'escoles, a través dels Centres de Recursos Pedagògics. Que cada centre faci o no l'experiència depèn ja de les sensibilitats del professorat.
M.A. ¿El mapa resultant tindrà un rigor científic elevat o senzillament haurà servit com a tasca de sensibilització?
P.H. Els resultats seran raonablement científics, però el principal objectiu és més aviat el segon. L'èxit de les observacions a ull nu depèn molt de les habilitats de l'observador. I encara que en les instruccions ja s'expliquen certs trucs, per molt bé que una persona normal faci l'observació mai no arribarà tan lluny com els astrònoms amateurs. A més, també hi influeix el grau de transparència de l'atmosfera en cada zona determinada. Les partícules de contaminació i la humitat dispersen la llum.
M.A. ¿Quins són els efectes de la contaminació lumínica?
P.H. Té un efecte immediat sobre la foscor natural del cel, que minva de manera progressiva. Primer desapareixen de la vista les galàxies i les nebuloses grises que no contrasten, i després, a poc a poc, són les mateixes estrelles les que van quedant difuminades. Fins a situacions extremes com la de l'àrea de Barcelona, on, de les 3.000 estrelles que té capacitat per veure l'ull humà, només se'n poden distingir una vintena, comptant la Lluna i algun planeta molt brillant. Aquesta pèrdua de cel nocturn té conseqüències culturals i mediambientals. Des del punt de vista del patrimoni cultural, perquè és un fet que, malgrat els avenços tecnològics, els nostres avis estaven molt més en contacte amb l'univers que no pas nosaltres. I després, perquè la contaminació lluminosa desorienta les aus migratòries i afecta la conducta i els processos reproductius d'alguns insectes i ocells.
M.A. ¿Cal reivindicar, per tant, el dret al cel fosc proclamat per la UNESCO?
P.H. Sí. Introduït per la Fundació Cousteau com a aspecte a protegir de la cara a les noves generacions, el Cel Fosc és un dret reconegut per la UNESCO que, encara que ara sigui una simple declaració d'intencions, pot tenir transcendència futura.


© 14/04/98 AVUI. Tots els drets reservats. Es prohibeix la seva duplicació sense autorització.